+420603240701

©2018 by Lukáš Mareš. Proudly created with Wix.com

Mentální koučink & Filosofické konzultace & Filosofické workshopy

Mgr. Lukáš Mareš

  • Facebookové stránky

Pomáhám Vám poznávat a rozvíjet sebe sama. Specializuji se na práci se sportovci, zejména hráči ledního hokeje. Společně řešíme důležité otázky spojené s hokejovým i osobním životem a pracujeme na vytvoření smysluplného postoje ke sportu, který je základem úspěšné kariéry.

 

"Poznej sám sebe"

nápis nad vchodem do věštírny v Delfách

 

O mně

Mentální kouč, filosofický konzultant

Jsem absolventem magisterského oboru filosofie na Jihočeské univerzitě v českých Budějovicích. Momentálně na téže univerzitě studuji doktorát, ve kterém se specializuji na filosofii sportu a filosofickou praxi. Na univerzitě spolu se svými kolegy pořádám filosofické workshopy pro studenty i širokou veřejnost, během kterých společně řešíme důležité životní otázky. Od května 2017 podnikám jako mentální kouč a filosofický konzultant. Mezi mé klienty patří především sportovci. Spolupracuji s klubem HC České Budějovice, kde se starám především o duševní rozvoj místní mládeže, a to pomocí individuálních rozhovorů a týmových workshopů. Pořádám rovněž rozvojové semináře pro trenéry a diskutuji s rodiči hráčů o smyslu sportování a rozumném vedení dětí ke sportu.

Mám za sebou bohaté sportovní, studijní i cestovatelské zkušenosti, mezi které patří moje hráčské angažmá v americké juniorské hokejové lize, praktická stáž na Cardiff Metropolitan University zaměřená na studium sportovní psychologie a filosofie sportu, Erasmus pobyt na University of Gloucestershire zaměřený na studium hry, či řada výstupů na českých i zahraničních odborných konferencích.

 

Proč dělám to, co dělám?

Jsem přesvědčen, že filosofie má navýsost praktický rozměr a pomáhá člověku v osobním rozvoji, životní orientaci, i při zvládání každodenních problémů a výzev. Spolu s mentálním koučinkem a psychologií je základním nástrojem rozvoje osobnosti a tvoří základ uvědomělého, smysluplného a spokojeného života. Své služby nabízím proto, že je považuji za důležité, smysluplné a užitečné.

Velmi mě zajímá člověk, jeho životní smysl a štěstí. Vycházím z přesvědčení, že nejšťastnější život člověka je ten, který prožívá autenticky a v souladu s tím, co je dobré. Abychom toho docílili, je zapotřebí obrátit svou pozornost k sobě a starat se o vlastní nitro. Tato péče nás přivádí k poznávání sebe sama, k odhalování našich životních postojů a přesvědčení. Mým cílem je přivádět své klienty k reflexi sebe sama i okolního světa a ke konstruktivním změnám v jejich životech. Ať už jste sportovec, pracující člověk či student, v rámci řešení Vašich otázek Vám pomáhám odhalit, kdo jste, kým můžete být a jak se tímto člověkem stát.

 

Mé služby

 

Filosofické workshopy

Mentální koučink/Rozvojová konzultace

V rámci mentálního koučinku s klienty především řeším jejich vnitřní nastavení. Učíme se používat různé mentální nástroje pro vhodné řešení sportovních i životních situací. Stanovujeme také a následně prověřujeme cíle, vize, záměry a sny. Společně pak sestavujeme cestu k jejich dosažení.

 

 

V rámci filosofických konzultací se zaměřuji na důležité otázky, se kterými sám klient přichází, a pomocí mých vlastních otázek mu nastavuji zrcadlo jeho přemýšlení. Konzultace jsou vhodné po každého,

kdo chce poznávat sebe sama, pracovat na vlastním duševním rozvoji a na svém přemyšlení o tom, co ve svém životě považuje za důležité.

Filosofický koučink slouží k osvojení si základních nástrojů myšlení, mezi které patří dovednost konceptualizace, argumentace, vyjasnění, tvorby hypotéz, problematizace či dovednost vytvářet myšlenkové experimenty. Při osvojování těchto dovedností se klient učí lépe přemýšlet a vyjadřovat své myšlenky, čehož může využít zejména v pracovním kolektivu, během osobních výstupů či při různých schůzkách a jednáních. Během tohoto koučinku používáme texty a různá myšlenková cvičení.

Pro sportovce nabízím možnost natočení na video a následný společný rozbor jeho herního projevu. Smyslem této služby je umožnit sportovci vidět se z odstupu, podnítit ho k novému přemýšlení o svém výkonu a pracovat s ním na změnách vedoucích k osobnímu zlepšení.

(Poznámka: Žádná z individuálních služeb není náhradou za psychiatrickou či psychologickou péči. Dle potřeby Vás mohu odkázat na odborníky z těchto oblastí.)

Filosofická konzultace

Filosofický koučink

Další individuální služby

Rozvojové workshopy

Smyslem workshopů je v rámci skupiny společně přemýšlet o důležitých otázkách a tématech, se kterými obvykle přicházejí sami účastníci. Pomocí skupinového rozhovoru pracujeme na rozvoji kritického, kreativního i angažovaného myšlení, na argumentačních dovednostech, na schopnosti věcně vyjádřit podstatné či smysluplně popsat a navrhnout řešení problému.

Filosofické workshopy jsou obzvláště vhodné pro firmy, které chtějí pracovat na myšlenkovém rozvoji a stmelení vlastních členů. Nabízím je rovněž pro školy a volnočasové organizace. V takovém případě se jedná o zpestření výuky, resp. smysluplnou výplň volného času dětí.

  

Rozvojový workshop nabízím speciálně pro sportovní týmy. Jejich smyslem je společně pracovat na rozvoji týmových kvalit a na obohacování jednotlivce, a to prostřednictvím společného řešení různých témat. Tady je příklad toho, co se v rámci týmu dá řešit: 

  • Stanovování cílů zaměřených na proces a úsilí

  • O co stojí za to usilovat?

  • Jak používat peníze?

  • Jak se v životě nezbláznit?

  • Co pro sebe můžeme v týmu dělat?

 

Ceník

V přístupu ke svým klientům dbám kromě profesionality i na dostupnost svých služeb. Ceník sestavuji tak, aby finance nebyly překážkou naší spolupráce.

Mentální koučink / Filosofická konzultace / Filosofický koučink

Standardní cena  pro rok 2019 je 600,- Kč za hodinové sezení.

 

V případě, že je částka pro Vás neúnosná, můžeme se domluvit na jejím snížení.

Pokud máte zájem o dlouhodobou rozvojovou spolupráci (tj. 8 a více setkání), cena za jedno sezení je 500,- Kč.

Cena za další služby (natočení sportovce na video, analýza herního projevu) se odvíjí od rozsahu zakázky.

Filosofický workshop / Rozvojový workshop

Standardně si účtuji 500,- Kč za každých 30 minut workshopu. Jeden workshop obvykle trvá 1 až 2 hodiny.


Nabízím rovněž svou účast na jednodenních i vícedenních akcích pro sportovní a firemní kolektivy. Má role a nabízený program záleží na naší domluvě.

 

"Konzultace mi pomohly řešit problémy jak na ledě, tak mimo led. Schůzky mi daly určitou dávku sebevědomí, které se přeneslo jak na led, tak do osobního života. Příjemné bylo mít osobu která hokejové prostředí zná, které jsem se mohl se vším svěřit."

Martin Lidák


hokejový brankář HC České Budějovice, v sezoně 2018/2019 člen širšího výběru národního týmu U16

"Konzultace s Lukášem pro mě byly neskutečný zážitek. On sám si věci v průběhu konverzace uvědomoval a tím jsme byli schopni objevovat témata, o kterých jsem přesně potřeboval mluvit, jen jsem se k nim nemohl sám dostat. Jsem velice rád, že Lukáš je právě ten člověk, který umí svého klienta ladně a empaticky dovést k vnitřnímu déjàvu."

Josef Matoušek

student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, finanční poradce

"Práce s Lukym mi velmi pomohla. Před zápasem se těším a nemám stres. Dříve to bylo jinak - stresoval jsem se a spíše jsem nechtěl hrát. Spolupráce mi právě v tomhle pomohla."

Miloš Koťa

hráč  HC České Budějovice v kategorii straší žáci, v sezoně 2018/2019 působící ve Veselí nad Lužnicí.

"Děkuji moc za spolupráci! Hodně mě to posouvá jak v osobním životě tak ve sportovním! Myslím si, ze Lukáš má skvělé chápání jak pro sport , tak pro psychologicky stav sportovce v momentální situaci a dovede na to suprově reagovat a pracovat s tím."

Daniel Korčák

 

broková střelba 

několikanásobný medailista na české i zahraniční scéně, juniorský mistr světa 2019, juniorským mistr Evropy 2019 v týmech

 

Změň sám sebe k lepšímu

Nalezni svůj vnitřní domov

 

Kontaktujte mě

Plachého 54/3, 370 01 České Budějovice

+420603240701

 

Zápas či závod je vrcholem sportovní přípravy. Jedná se událost, ve které může sportovec předvést své naučené dovednosti, vyzvat a překonat sám sebe a...

Doporučení pro rodiče mladých sportovců: sportovec, rodič a zápas/závod

13/10/2019

Pokud je Vašemu synovi/dceři pod 15 let (věk prosím berte orientačně), je mladý/á na výkonově pojatou spolupráci. Ta v zásedě znamená práci na zlepšen...

Můj syn/dcera je na spolupráci s vámi příliš mladý/á...Ano, nebo ne?

7/9/2019

Hokejová sezona je poměrně dlouhá a náročná. Jedná se o časový úsek, během kterého si hráč projde drobnými i většími krizemi, narazí na dosud neznámé...

Jak se psychicky připravit na hokejovou sezonu?

29/7/2019

1/1
Please reload