Our Recent Posts

Tags

Zatím žádné tagy

Jaká intenzita spolupráce je v případě filosofických konzultací vhodná?

Záleží na tom, s čím do spolupráce klient přichází. Pokud chce systematicky pracovat na vlastním myšlenkovém rozvoji (např. za účelem kariérního posunu v práci), je vhodná pravidelná spolupráce. Odstup mezi setkáními závisí na domluvě, doporučuji nicméně 1 konzultaci na 14 dní. V tomto časovém odstupu má klient prostor pro to vstřebat konzultaci předešlou a zároveň ji mít v paměti. Díky tomu je možná plynulá návaznost na předchozí setkání. V pravidelné spolupráci obvykle zadávám domácích cvičení, která slouží k prohloubení konzultací a podporují klientův osobní rozvoj.

Pokud klient momentálně pociťuje naléhavost určité otázky/tématu nebo se momentálně nachází v takové životní situaci, která je pro něj důležitá a má zájem ji řešit, doporučuji krátkodobou spolupráci. V ní se domluvíme na sérii 3-5 konzultací, které jsou zaměřené na danou otázku/téma/životní situaci. Počet konzultací je možné dle potřeby snížit či zvýšit. Vhodný odstup mezi konzultacemi je týden. Klient má předchozí konzultaci živě v paměti a zároveň má prostor pro promyšlení předchozí konzultace.

Pro ty z Vás, kteří chtějí filosofickou konzultaci "zažít" nabízím jednorázové setkání, na kterém budeme řešit Vaši otázku. Tento model spolupráce vychází ze francouzské školy Oscara Brenifiera a má za cíl pomocí intenzivního filosofického rozhovoru nastavit klientovi zrcadlo a projasnit jeho myšlení. Konzultace vede k hlubšímu poznání nejen zkoumaného tématu, ale i sebe sama.

Lukáš Mareš

Váš filosofický konzultant a mentální kouč

 

Mgr. Lukáš Mareš

+420603240701