Our Recent Posts

Tags

Zatím žádné tagy

Jaký je cílem filosofické konzultace?

Filosofickou konzultaci lze popsat jako proces objevování sebe sama a okolního světa. Konzultant a klient spolu filosofují o takových tématech, která jsou pro klientův život důležitá. Témata se mohou týkat jakékoli oblasti zájmu klienta. Konzultace obvykle začíná otázkou, kterou konzultantovi klade klient. Konzultant nedává klientovi hotovou odpověď, ale pomocí svých otázek ho zve k přemýšlení. Klient je stavěn před výzvu otázky, kterou mu pokládá konzultant na základě předchozích výpovědí klienta. Jádro konzultace tedy spočívá v kladení otázek, které je doplněno společnou snahou nalézat pravdivé odpovědi na ně. Podstatnější něž řešené téma je ovšem to, co se skrývá za ním, tedy klient se svým myšlením a životní filosofií. Popsaný proces filosofování je inspirován školou Oscara Brenifiera a má své kořeny v antickém Řecku. Tento proces má následující cíle:


1) Pomocí otázek či cvičení podněcovat klienta k získání odstupu od vlastní subjektivity a k následnému objektivnímu přemýšlení o sobě a k poznávání sebe sama

2) Projasňovat klientovo myšlení pomocí konceptualizujících a klarifikujících otázek

3) Pomáhat vyjadřovat a následně formovat klientovu životní filosofii, aby žil autentickým a smysluplným životem

4) Dobírat se či alespoň přibližovat se k pravdě – ať už o sobě (tj. pravdivě poznávat/objevovat sebe sama, tedy kdo jsem jakožto člověk), o světě (co je svět a jakou úlohu v něm mám) či o transcendentní skutečnosti


Pravda je pojímána spíše v objektivním než subjektivním smyslu, tedy jako něco plošně platného a nahlédnutelného ostatními, nikoli jako ryze subjektivní záležitost. Během filosofické konzultace jde o to pravdu aktivně hledat, nikoli pouze pasivně vstřebávat. Pravda má ve filosofické konzultaci hodnotu pouze tehdy, dobere-li se k ní klient sám, dokáže ji nahlédnout a vstřebat. Pro její nahlédnutí a vstřebání je zapotřebí pravidelného myšlenkového cviku, díky němuž se člověk obohacuje a proměňuje. Proces nalézání a přijímání pravdy se tak bytostně pojí se sebetransformací. V rámci filosofické konzultace člověk poznává sám sebe v radikálním smyslu – poznává to, kým ve své podstatě jako jedinečná lidská bytost vlastně je, ne např. pouze co má rád, co mu dělá dobře či jak reaguje v určitých situacích. Zároveň sám sebe ve filosofickém rozhovoru proměňuje, když se stává uvědomělejším a autentičtějším.


Lukáš Mareš,

Váš filosofický konzultant a mentální kouč 

Mgr. Lukáš Mareš

+420603240701