Our Recent Posts

Tags

Zatím žádné tagy

Proč hráče rozptylovat od plné soustředěnosti na hokej `nějakým` filosofickým rozhovorem?

Filosofický rozhovor je důležitou, nicméně nikoli jedinou součástí mentální přípravy sportovce. Dalšími součástmi jsou např. mentální koučink a sportovní psychologie, které jsou více orientované na samotný výkon sportovce a na kvalitní přípravu na něj. Filosofický rozhovor plní funkci péče o duši sportovce v tom smyslu, že ho činí uvědomělejším, poskytuje mu možnost sportovního přesahu a zkoumání hloubek i šířek vlastní existence i okolního světa. Jeho základními kvalitami jsou otevřenost k nejrůznějším tématům a forma, ve které je klientovi nastavováno zrcadlo jeho vlastním myšlenkám. Klient v něm může poznávat sebe sama, identifikovat svou životní i sportovní roli a ukotvovat se ve sportovním i mimosportovním světě.

Filosofický rozhovor je do určité míry roztýlením od jednostranného zaměření pouze na sportovní výkon. Ideově je ukotven v antickém ideálu kalokagathia, který lze pojímat jako harmonický stav mezi tělesnou kultivovaností a duševní ušlechtilostí. Jako konzultant stavím na tom, že život člověka je mnohem bohatší než pouze sport. Na druhou stranu sport může hrát v životě člověka podstatnou úlohu a může být součástí smysluplně prožívaného života. Filosofický rozhovor je otevřenou platformou, kde spolu s hráči filosofujeme o tématech pro ně důležitých, boříme hranice jednostrannosti a hledáme cesty nejen k úspěšné kariéře, ale i k naplněnému životu a poznání sebe sama.

Lukáš Mareš

Váš filosofický konzultant a mentální kouč

 

Mgr. Lukáš Mareš

+420603240701