Our Recent Posts

Tags

Zatím žádné tagy

Můj syn/dcera je na spolupráci s vámi příliš mladý/á...Ano, nebo ne?

Pokud je Vašemu synovi/dceři pod 15 let (věk prosím berte orientačně), je mladý/á na výkonově pojatou spolupráci. Ta v zásedě znamená práci na zlepšení výkonnosti a na aktivní přípravě podávat co nejlepší výsledky. K této spolupráci je potřeba, aby hráč přirozeně dozrál. Existuje však i další forma spolupráce, která je zaměřena na sebepoznání a získávání důležitých návyků pro práci se sebou. Tato spolupráce tvoří jakési podhoubí pro výkonově pojatou spolupráci a je určena již pro nejmladší sportovce i děti obecně. Dá se říci, že v určité podobě od chvíle, kdy mohou mluvit.

Spolupráce spočívá především v tom, že se hráč učí dovednosti tázat se. Dané otázky by pro hráče měly být důležité a měl by na ně chtít znát odpověď. Mohou mít např. tuto podobu: `Proč mám strach před zápasem?` `Jak se více těšit na trénink?` `Co dělat, když se mi v šatně smějí?`, `Jak se co nejlépe připravit na zápas?` ad. V rozhovoru se mnou se hráč učí nejen dané otázky formulovat a obrátit tak pozornost k vlastnímu životu, ale je i řešit a brát tak život do vlastních rukou. Ono řešení spočívá v nácviku filosofických dovedností, které hráči pomáhají dané otázky řešit a lépe se pak orientovat ve vlastním životě. Mezi dané dovednosti patří např. tvorba hypotéz, myšlenkové experimenty či vymýšlení prohlubujících otázek, které hráče učí vidět pod povrch otázky původní.

Je důležité, aby hráč věděl, jak pracovat se stresujícími situacemi a krizovými momenty, se kterými se ve sportu i v životě bude pravidelně setkávat. Mnohému se naučí životní zkušeností a odžitím daných momentů. Je však vhodné, když má již od útlého věku dobré nástroje k tomu, jak dané situace zvládat efektivně. Poté je schopen čelit vyšším výzvám a naplno rozvíjet svůj potenciál. Během setkání s mladými sportovci proto pracuji na získávání mentálních návyků a osvojování si postupů, jak vnitřně řešit situace, se kterými se hráč setká.


Váš filosofický konzultant a mentální kouč Lukáš Mareš


 

Mgr. Lukáš Mareš

+420603240701